swedish
english

Your cart is empty

to payment
 

Interesting Links

Here we present interesting links to areas about ergonomics and workenviroment!

This is information to our visitors about links to interesting areas. The information has no connection to our company, and is just a service to our visitors. We dont take any responsibility for what is written or shown on the linked sites.
 

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Yrkesinspektionen kontrollerar att arbetsplatserna är så säkra de ska vara enligt arbetsmiljölagen. Tillsammans bildar dessa Arbetsskyddsverket.

 

 
Arbetsmiljöupplysningen
www.arbetsmiljoupplysningen.se  Är en portal för arbetsmiljö- och hälsofrågor och fungerar som rådgivande guide.
 

Arbetsmiljöforum
www.arbetsmiljoforum.se Är ett nationellt oberoende nätverk som verkar för god hälsa och utvecklande arbetsplatser.

 

 

Prevent
www.prevent.se Är ett samarbetsorgan mellan svenskt näringsliv, LO och PTK i arbetsmiljöfrågor. Prevent ger ut böcker och tidningen Arbetsliv samt ordnar utbildningar på arbetsmiljöområdet. Här hittar du också en mängd värdefulla checklistor inom området arbetsmiljö.

 

 

Du och jobbet
www.duochjobbet.se  Tidningen du och jobbet ges ut av arbetsmiljöforum.

 

 
Sunt Liv
www.suntliv.nu  Fungerar som ett stöd, dels för chefer och anställda inom de kommuner, landsting och regioner.
 

arbetsliv

www.prevent.se/arbetsliv Tidningen arbetsliv är sveriges största arbetsmiljötidning.

 

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se  Här hittar du värdefull information i rehabiliteringsfrågor både beträffande hur rehabilitering ska genomföras och ersättningar.

 

 
Statistiska centralbyrån (SCB)
www.scb.se  Här kan du finna all tänkbar statistik direkt på skärmen eller så kan man beställa de pressmeddelanden eller broschyrer som du är intresserad av.
 

Product groups

Holmbergsbordet.se

Partners

Contact us

 

 

Information

We use cookies on our website. When you use the website you agree on that.